Är det värt att investera i solceller?

Vad är solceller för hemmet?

Husägare som installerar ett solcellssystem tillskansar sig många fördelar: lägre elräkningar, lägre koldioxidavtryck och potentiellt högre taxeringsvärde på huset. Men dessa fördelar kommer vanligtvis med betydande installations- och underhållskostnader, storleken på vinsterna kan därför variera kraftigt från ett hus till ett annat. Den här artikeln kommer att hjälpa husägare att göra de ekonomiska beräkningar som krävs för att bestämma lönsamheten för solceller i sina hem.

Viktigaste sakerna att överväga

 • De som vill bli mer miljömedvetna kanske bör överväga att utrusta sitt hem med solcellspaneler.
 • Solenergi är inte bara bra för miljön utan du kan även tjäna pengar på att sälja tillbaka överskottskraft till elnätet.
 • Även om kostnaderna har sjunkit under de senaste åren kan installation och underhåll av solcellspaneler vara ganska kostsamt.
 • Solcellspaneler är bäst lämpade för hem som får riklig solexponering under hela året.
 • Innan du satsar på solenergi: se till att förstå både miljöaspekten och de ekonomiska faktorerna.

Hur fungerar solceller?

Solcellsteknik har funnits sedan 1950-talet, men tack vare sjunkande priser på solcellspaneler har den ansetts vara en ekonomiskt lönsam teknik för utbredd användning sedan millennieskiftet.

Solcellspanelens storlek beror på vilken teoretisk elektrisk uteffekt man önskar, uteffekten anges i watt. Den typiska effekten som realiseras för installerade solcellssystem, känd som ”kapacitetsfaktorn”, är dock mellan 15% och 30% av den teoretiska effekten. Ett hushållssystem på 3 kilowattimmar (kWh) som körs med en kapacitetsfaktor på 15% producera 3 kWh x 15% x 24 timmar/dag x 365 dagar/år = 3 942 kWh/år, eller ungefär en fjärdedel av den typiska elförbrukningen för ett svenskt hushåll.
Källa: Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Men denna beräkning kan vara missvisande eftersom det finns liten anledning att tala om ”typiska” resultat, i själva verket kan solenergi vara vettigt för ett hushåll men inte för huset bredvid. Denna diskrepans kan tillskrivas de ekonomiska och praktiska överväganden som beaktas vid fastställandet av lönsamhet.

Tips! Innan du skaffar solcellspaneler, ta in offerter från flera välrenommerade installatörer för att jämföra. Genom samarbete med Greenmatch kan vi nu erbjuda upp till fyra offerter med enbart en förfrågan, att få offerterna är dessutom helt gratis utan några förpliktelser. Tidsbesparande och kostnadseffektivt helt enkelt.

Hur mycket kostar solceller?

En snittanläggning kostar från 140 000 – 180 000 kr innan skattereduktion, med 15% i skattereduktion blir kostnaden 119 000 – 153 000 kr. Den exakta summan beror på flertalet faktorer så som: storlek på taket och underliggande arbete som krävs för att kunna installera solceller på just ditt tak.

Vilka är kostnaderna när man ska installera solceller?

Solenergi är kapitalintensiv och den största kostnaden för att äga ett system tillkommer när du köper och installerar utrustningen. Själva solcellspanelen kommer med största sannolikhet vara den största enskilda investeringen av den totala kostnaden.

Annan utrustning som behövs för installationen inkluderar en växelriktare (för att omvandla den likström som panelen producerar till den växelström som används av hushållsapparater), mätutrustning (om du behöver se hur mycket ström som produceras) och olika huskomponenter tillsammans med kablar och tillhörande utrustning.

Vissa husägare köper även ett batteri. Historiskt sett har batterier varit oöverkomligt dyra och onödiga om företaget betalar för överskottselen som matas in i nätet, (se nedan). Arbetskostnaden för installation måste också räknas in.

Utöver installationskostnader finns det ytterligare kostnader för att driva och underhålla en solcellspanel. Bortsett från att rengöra panelerna regelbundet, behöver växelriktare och batterier i allmänhet bytas ut efter flera års användning.

Skatteverket erbjuder sedan 1 januari 2021 skattereduktion (eller investeringsstöd) för installation av så kallad grön teknik. För nätanslutet solcellssystem ges en skattereduktion om 15% av kostnaden för arbete och material. För system för lagring av egenproducerad elenergi (batteri) ges hela 50%.

Mer information om skattereduktion för grön teknik finns på webbplatsen: Skatteverket.se

Installation av solcellspaneler på industritak
Installation av solcellspaneler

Vilka är de bästa solcellerna?

Enligt de senaste mätningarna är Sunpower Maxeon 3 den bästa bland solceller som massproduceras. Just denna solcellspanel är bäst i test på grund av dess maximala effektivitet som ligger på 22,8%. Utöver det har Sunpower Maxeon 3 även 25 års produktgaranti och 92% effektgaranti.

Tabell: Solpaneler som fått bäst i test

TillverkarePopulärast modellMax effektivitetProduktgarantiEffektgaranti efter 25 år
SunPowerMaxeon 322,8%25 årMinst 92,0%
RECAlpha Series21,9%20 årMinst 92,0%
LG EnergyNeon R22,0%25 årMinst 90,8%
QcellsQPeak DUO G9+20,8%25 årMinst 86,0%
WinaicoWST-375MG20,6%25 årMinst 85,3%
HyundaiHiES400UF21,3%25 årMinst 84,8%
JinkoSolarTiger Pro 66TR21,3%15 årMinst 84,8%
Canadian SolarHiKu620,8%12 årMinst 84,8%
Trina SolarVertex S21,1%15 årMinst 84,8%
Longi SolarHi-MO 4m20,8%12 årMinst 84,8%

Solceller för hemmet: fördelar

En betydande fördel med installation av solceller är en lägre elräkning, men storleken på denna fördel beror på mängden solenergi som kan produceras givet de tillgängliga förhållandena.

Den första faktorn att ta i beaktan är de solinstrålningsnivåer som finns tillgängliga i ens geografiska läge. När det kommer till att använda solcellspaneler är det generellt sett bättre att vara närmare ekvatorn, men andra faktorer måste också tas i beaktan.

En lika viktig faktor är fastighetens positionering, för takpaneler är ett tak i söderläge utan träd eller andra föremål som hindrar solljus det bästa för att maximera den tillgängliga solenergin. Om detta inte är möjligt kan paneler monteras på externa stöd och installeras på avstånd från huset, vilket medför extra kostnader för extra hårdvara och kablar.

En annan faktor är tidpunkten för solenergiproduktion och hur kraftbolag tar betalt för el. Solelproduktion sker främst under eftermiddagen och är högre under sommaren. De flesta elbolagen tar ofta ut ett schablonbelopp för hushållskonsumenter för el, oavsett tidpunkten för förbrukningen. Detta innebär att istället för att kompensera för den dyra kostnaden för elen när efterfrågan är som störst kompenserar elbolaget enbart för det pris de tar ut för elen, vilket är mycket närmare den genomsnittliga kostnaden för elproduktion.

Men många elbolag har infört prissättningssystem som gör att husägare kan debiteras med olika priser under dagen i ett försök att spegla den faktiska kostnaden för elproduktion vid olika tidpunkter; detta innebär högre priser på eftermiddagen och lägre priser på natten. En solcellspanel kan vara mycket fördelaktig i områden där denna typ av tidsvarierande kompensation används eftersom den producerade solenergin skulle kompensera för den mest kostsamma elektriciteten.

Exakt hur fördelaktigt detta är för en specifik husägare beror på den exakta tidpunkten och storleken på prisändringarna under ett sådant avtal. På liknande sätt har ofta elbolag prissättningssystem som varierar över olika tider på året på grund av regelbundna säsongsmässiga efterfrågefluktuationer. De som håller ett högre pris under sommaren gör solenergin mer värdefull.

Vissa elbolag har differentierade prissättningsavtal där marginalpriset på el förändras när konsumtionen ökar. Under ett sådant typ av avtal kan fördelen med ett solcellssystem bero på elanvändningen i hemmet, i vissa områden som omfattas av priser som ökar dramatiskt när konsumtionen ökar kan stora hem (med stort energibehov) dra mest nytta av solcellspaneler som kompenserar för högkostnadsmarginalförbrukning.

En annan fördel med solceller är att husägare kan sälja solgenererad el till elbolag. I Sverige görs detta genom avtal där hushållskonsumenter använder kraften som de lägger in i elnätet (när elproduktionstakten från solpanelen är större än hushållens elförbrukning) för att kompensera för den ström som förbrukas vid andra tidpunkter, den månatliga elräkningen återspeglar nettoenergiförbrukningen. Husägare bör kontakta sitt lokala elbolag för att hitta mer specifik information.

Den slutliga fördelen är den potentiella effekten på ett hems värde på grund av tillägget av solcellspaneler. Generellt sett är det rimligt att anta att solcellspaneler skulle höja värdet på de flesta bostäder.

För det första finns det en obestridlig ekonomisk fördel med att ha lägre elräkningar som ett resultat av en solpanel. För det andra innebär trenden mot ”grönt” boende att det finns en växande efterfrågan på bostäder som ger ett mindre koldioxidavtryck och som drivs av förnybara källor. Slutligen, att köpa en bostad med redan installerad solcellssystem innebär att investeringen finansieras (för bostadsköparen) genom bolånet. Denna enkla finansiering gör solenergi potentiellt mer överkomlig för en bostadsköpare än att köpa ett hus utan solenergi och sedan köpa till solceller.

Beräkna om det är värt att investera i solceller

När ovanstående kostnader och fördelar har bestämts kan ett solcellssystem rent teoretiskt utvärderas med hjälp av nuvärdesmetoden. Utflöden i början av projektet skulle bestå av installationskostnader (netto efter subventioner) och inflöden skulle komma senare i form av kompenserade elkostnader (både direkt och genom nettomätning).

Istället för att använda nuvärdesmetoden utvärderas vanligtvis solenergins lönsamhet genom att beräkna den utjämnade elkostnaden för att sedan jämföra den med kostnaden för el som debiteras av det lokala elbolaget. Den utjämnade elkostnaden för hushållssolenergi beräknas vanligtvis som kostnad/kilowatt-timme (kr/kWh), samma format som vanligtvis används på elräkningar. För att uppskatta sin utjämnade elkostnad kan man använda följande ekvation:

Utjämnad elkostnad (kr/kWh) = Nettonuvärde av livstidskostnaden för ägande (kr) / beräknad energiutvinning under solcellernas livslängd (kWh).

Den användbara livslängden för en solcellspanel antas i allmänhet vara 25-40 år. Ägandekostnaden inkluderar även underhållskostnaderna. Den utjämnade elkostnaden kan sedan jämföras med kostnaden för el från ett elkraftverk, kom ihåg att det relevanta priset är det som inträffar under tider vid eller nära toppen av solenergiproduktionen.

För- och nackdelar med solceller för ditt hem

Som det mesta har solenergi sina fördelar och nackdelar. Samtidigt kan vissa ekonomiska kostnader täckas av de sociala fördelarna för miljön och sänkning av ditt koldioxidavtryck, vilket överstiger ren monetär utvärdering.

Fördelar
 • Grön energi sänker ditt koldioxidavtryck
 • Nettomätning gör att du kan sälja tillbaka överskottsenergi som produceras
 • Du är berättigad till vissa skattelättnader vid inköp och installation
Nackdelar
 • Installations- och underhållskostnaderna är fortfarande höga
 • Solenergi fungerar bara när solen skiner
 • Vissa delar av systemet kan behöva bytas ut med några års mellanrum

Frågor & Svar

Kan ett hus drivas enbart på solenergi?

I praktiken är det oftast inte möjligt. Detta beror på att solenergi bara fungerar när solen skiner, vilket innebär att när det är molnigt eller nattetid genererar solcellerna inte elektricitet. Det finns några batterilösningar för att ge ström under dessa tider, men de brukar fortfarande vara ganska dyra. De flesta hus med solceller förlitar sig fortfarande på elnätet då och då.

Sparar man verkligen pengar med solceller?

Beroende på var du bor är det möjligt att systemet kan betala tillbaka din investering och mer därtill över tid. Detta beror på att du inte kommer spendera lika mycket pengar på att köpa el från ditt elbolag och om nettomätning är installerat kan du minska dina räkningar ytterligare.

Hur lång tid tar det för solceller att betala för sig själva?

Beroende på var du bor och storleken på ditt system kan det i genomsnitt ta allt från 10 till 20 år att gå plus/minus noll på en solcellsinstallation.

Slutsats

Att bestämma om man ska installera solceller kan verka som en svår uppgift, men det är viktigt att komma ihåg att ett sådant system är en långsiktig investering. På många platser är solenergi ett bra val ur ett ekonomiskt perspektiv.

Med skattereduktion på 15-50% har regeringen gjort det ännu lättare att motivera en investering.

Även om kostnaden för solenergi visar sig vara marginellt dyrare än el som köpts från ett elbolag kan husägare vilja installera solceller för att undvika framtida potentiella fluktuationer i energikostnaderna eller kanske helt enkelt vill se bortom sina personliga ekonomiska motiv och i stället se det som en miljönytta för ett ”grönt” boende.

Vi vill gärna veta vad du tycker

Lämna en kommentar

Bäst i Test 24
Logo
Enable registration in settings - general