8 alternativa investeringar i stället för börsen

När de flesta människor tänker på att investera tänker de vanligtvis på traditionella investeringar, nämligen aktier, fonder och valutor. Oavsett om det är AP-fonden i din allmänna pension eller kontanterna på ditt sparkonto är dessa traditionella sparformerna vanliga för de flesta enskilda spararna.

Men det är bara en viss del bland alla valmöjligheter av investeringsformer. Det finns en annan kategori av investeringar utöver traditionella investeringar, kallade alternativa investeringar. Många av dessa alternativ blir alltmer tillgängliga för enskilda investerare vilket gör att vetskapen om dem blir allt viktigare för alla typer av investerare och branschfolk.

Dessa typer av investeringar kan variera kraftigt i deras tillgänglighet och struktur, men de delar några viktiga egenskaper:

  • De är inte reglerade av den svenska staten
  • De är illikvida, vilket innebär att de inte enkelt kan säljas eller på annat sätt omvandlas till kontanter
  • De har en låg korrelation till vanliga tillgångsklasser, vilket innebär att de inte nödvändigtvis rör sig i samma riktning som andra tillgångar när marknadsförhållandena förändras

Även om alternativa investeringar delar dessa grundläggande egenskaper är de också en mångsidig tillgångsklass. Här är sju olika sorters alternativa investeringar som alla borde känna till, vad som gör dem unika och hur man tänker på dem som investeringsmöjligheter.

Vad är en alternativ investering?

En alternativ investering är en finansiell tillgång som inte tillhör någon av de konventionella investeringskategorierna. I de konventionella kategorierna ingår aktier, fonder, obligationer och valutor. Bland alternativa investeringar ingår bland annat privatkapital eller riskkapital, hedgefonder, guld, silver, kryptovalutor, konst och antikviteter och peer-to-peer-lending. Fastigheter klassas också ofta som en alternativ investering. På senare år har investeringar i skog och förnybara energikällor blivit en alltmer populär alternativ investering.

Viktigaste sakerna att överväga:

  • En alternativ investering är en finansiell tillgång som inte faller inom någon av de konventionella aktie-/inkomst-/kassakategorierna.
  • Privatkapital eller riskkapital, hedgefonder, fastigheter, råvaror och materiella tillgångar är alla exempel på alternativa investeringar.
  • De flesta alternativa investeringar har färre regler och skyddsnät från staten vilket innebär att de anses mer riskabla och illikvida.
  • Även om de traditionellt är inriktade på institutionella eller ackrediterade investerare har alternativa investeringar blivit möjliga för privata investerare via ETF:er och fonder.

Förstå alternativa investeringar

De flesta alternativa investeringstillgångarna innehas av institutionella investerare eller ackrediterade, förmögna individer på grund av deras komplexa natur, bristande reglering och risknivå. Många alternativa investeringar har höga minimiinvesteringar och avgiftsstrukturer, särskilt jämfört med fonder och börshandlade fonder (ETF). Dessa investeringar har också mindre möjligheter att publicera verifierbara resultatdata och annonsera för potentiella investerare. Även om alternativa tillgångar kan ha höga initiala miniminivåer och initiala investeringsavgifter är transaktionskostnaderna vanligtvis lägre än för konventionella tillgångar, på grund av lägre omsättningsnivåer.

De flesta alternativa tillgångar är ganska illikvida, särskilt jämfört med sina konventionella motsvarigheter. Till exempel kommer investerare sannolikt att ha betydligt svårare att sälja en 80 år gammal flaska vin jämfört med 1 000 aktier i Tesla, på grund av ett begränsat antal köpare. Investerare kan ha svårt att ens värdera alternativa investeringar, eftersom tillgångarna och transaktioner som involverar dem ofta är sällsynta.

8 olika sorters alternativa investeringar

1. Privatinvesteringar

Privatinvestering är en bred kategori som hänvisar till kapitalinvesteringar som görs i privata företag eller de som inte är noterade på en offentlig börs, såsom Stockholmsbörsen. Det finns flera undergrupper av privatinvesteringar, där ibland:

  • Riskkapital: som fokuserar på nystartade och tidiga satsningar
  • Tillväxtkapital: som hjälper mognare företag att expandera eller omstrukturera
  • Utköp: när ett företag eller en av dess divisioner köps direkt

En viktig del av privatinvesteringar är relationen mellan investeringsföretaget och företaget som tar emot kapital. Privatinvesterare tillhandahåller ofta mer än kapital till de företag de investerar i, de ger också fördelar som branschexpertis, tillgång till medarbetare med branscherfarenhet och mentorskap till grundaren.

2. Peer-to-peer lending

Peer-to-peer lending avser investeringar i lån som inte finansieras av en bank (d.v.s. ett banklån) eller handlas på en öppen marknad. I huvudsak är det privata aktörer som lånar ut till både privatpersoner och företag. Privata skulder, som peer-to-peer lending är, utnyttjas oftast när företag behöver ytterligare kapital för att växa. Personerna som lånar ut sina likvida medel tjänar vanligtvis pengar på två sätt: genom räntebetalningar och återbetalning av det ursprungliga lånet.

Exempel på Peer-to-peer lending-företag:

Lendify logotyp
Savelend logotyp

3. Hedgefonder

Hedgefonder är investeringsfonder som handlar med relativt likvida tillgångar och använder olika investeringsstrategier med målet att få en hög avkastning på sin investering. Hedgefondförvaltare kan specialisera sig inom en mängd olika områden för att genomföra sina strategier, såsom belåning, blankning, volatilitetsarbitrage och kvantitativa strategier.

4. Guld och silver

Guld och silver har sedan urminnes tider varit erkända som värdefulla metaller. Ädelmetaller har än i dag sin plats i en kunnig investerares portfölj.

Ädelmetaller erbjuder ett unikt inflationsskydd, de har ett inneboende värde, de har ingen kreditrisk och det finns bara en viss mängd av det. Ur en investeringsteoretisk synvinkel ger ädelmetaller också en låg eller negativ korrelation till andra tillgångsklasser som aktier och obligationer. Detta innebär att även en liten andel ädelmetaller i en portfölj kommer att minska både volatilitet och risk.

Guld och silver är ett användbart och effektivt sätt att diversifiera en portfölj. Försäkra dig om att du känner till både dina mål och din riskprofil innan du investerar i dem. Volatiliteten hos ädelmetaller kan utnyttjas av dem med goda kunskaper och som är villiga att lägga ner tiden som krävs för att bli rik. Men som med alla investeringar är det viktigt att vara försiktig, om man lämnar ädelmetaller i en portfölj utan uppsikt kan det även gå åt andra hållet och sjunka mycket drastiskt i värde.

5. Fastigheter

Det finns många typer av verkliga tillgångar. Till exempel är mark och skog verkliga tillgångar, liksom immateriell egendom som konstverk. Men fastigheter är den vanligaste typen och även världens största tillgångsklass.

Förutom sin utbreddhet är fastigheter en intressant kategori eftersom den har egenskaper som liknar obligationer, eftersom fastighetsägare får löpande kassaflöde från hyresgäster som betalar hyra eftersom målet är att öka tillgångens långsiktiga värde, detta kallas för värdestegring.

Precis som med andra fasta tillgångar är värdering en utmaning vid fastighetsinvesteringar. Fastighetsvärderingsmetoder inkluderar inkomstkapitalisering, diskonterat kassaflöde och jämförbar försäljning, där var och en har både för- och nackdelar. För att bli en framgångsrik fastighetsinvesterare är det viktigt att utveckla starka färdigheter inom värdering av fastigheter och förstå när och hur man använder olika metoder.

6. Kryptovalutor

Kryptovalutor är digitala valutor som kan bytas mot varor och tjänster. Den mest kända kryptovalutan är Bitcoin som har fått stor medial uppmärksamhet under de senaste åren. Många företag har även gett ut sina egna valutor, ofta kallade tokens, dessa kan handlas specifikt för den vara eller tjänst som företaget tillhandahåller.

Kryptovalutor fungerar med en teknik som kallas blockchain. Blockchain är en decentraliserad teknik spridd över många datorer som hanterar och registrerar transaktioner. En stor del av det som talar för förespråkarna av denna teknik är dess säkerhet.

Kryptovalutor kan gå upp i värde, men många investerare ser dem bara som spekulationer, inte som riktiga investeringar. Bitcoin kallas ibland för “digitalt guld” på grund av likheten med att det finns ett begränsat antal och dess spekulativa natur. Anledningen till det är att precis som riktiga valutor genererar kryptovalutor inget kassaflöde, för att du ska kunna tjäna pengar måste någon betala mer för valutan än vad du gjorde.

Exempel på webbplatser där du kan köpa Bitcoin och andra kryptovalutor:

Trijo logotyp
BTCSWE logotyp

7. Råvaror

Råvaror är också verkliga tillgångar och består till störst del av naturresurser, såsom jordbruksprodukter, olja, naturgas och ädel- och industrimetaller. Råvaror anses vara ett sätt att säkra mot inflation, eftersom de inte är känsliga för offentliga aktiemarknader. Dessutom stiger och sjunker värdet på råvaror med utbud och efterfrågan, högre efterfrågan på råvaror resulterar i högre priser och ger därmed vinst.

Råvaror är knappast en ny investeringsform, det har handlats med råvaror i tusentals år. Amsterdam, Nederländerna och Osaka, Japan kan göra anspråk på titeln som den tidigaste formella råvarubörsen, under 1500- respektive 1600-talet.

8. Samlarföremål

Samlarföremål inkluderar ett brett utbud av föremål, allt från sällsynta viner till veteranbilar och baseballkort. Att investera i samlarobjekt innebär att köpa och underhålla fysiska föremål med hopp om att tillgångarnas värde kommer att öka med tiden.

Dessa investeringar kan låta roligare och intressantare än andra typer, men kan vara riskabla på grund av de höga kostnaderna för förvärv, brist på utdelningar eller andra intäkter tills de säljs och potentiell förstörelse av tillgångarna om de inte förvaras eller tas om hand på rätt sätt. Den främsta färdigheten som krävs för att investera i samlarobjekt är erfarenhet, du måste vara en sann expert för att förvänta dig avkastning på din investering.

Fördelarna med alternativa investeringar

Alternativa investeringar erbjuder större portföljdiversifiering och lägre total risk med potential för högre avkastning. Eftersom alternativa investeringar blir en allt större del av investeringslandskapet och mer tillgängliga för olika typer av investerare, blir de allt viktigare att känna till för både investerare och nuvarande eller blivande investeringsproffs som hoppas kunna accelerera sina intäkter.

2021-12-08 Senast uppdaterad
Informationen som är tillgänglig via BästiTest24.se är endast för informationsändamål på användarens egen risk. Informationen är inte menad att vara och ska inte tolkas som rådgivning eller användas för investerings-, finansiell planering, juridiska, redovisnings- eller skatteändamål.

Vi vill gärna veta vad du tycker

Lämna en kommentar

Bäst i Test 24
Logo
Enable registration in settings - general